2023/2024 – sprememba vpisnih pogojev na UN študijskih programih

Senat FOV je na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,  Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu ter Univerze v Mariboru  potrdil spremembo vpisnih pogojev za vpis na univerzitetne študijske programe 1. stopnje  INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV, ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV, ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV, za kandidate, ki se bodo vpisovali s poklicno maturo.

Sprememba prične veljati v študijskem letu 2023/2024. Podrobnosti so zapisane v sklepu senata FOV SE-429, ki je bil sprejet na 13. redni seji, dne 21. 12. 2020.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.