Decembrska šola v reševanju študije primera in tekmovanje

Vabilo k udeležbi na decembrsko šolo v reševanju študije primera (case study) in tekmovanje 2018/2019

Kratek opis
Študenti Fakultete za organizacijske vede že v času svojega študija pridobijo širši vpogled v področje uporabnega znanja organizacijskih sistemov in sodelujejo pri iskanju novih rešitev, ki jih zahtevajo sodobni izzivi domačega in tujega okolja. Letošnja decembrska šola reševanja študije primera (case study) je priložnost, kjer bodo svojo ustvarjalnost soočile različne skupine študentov Fakultete za organizacijske vede. Koncept študija primera (case study) predstavlja metodološko in pedagoško naravnan izziv, katerega cilj je integracija različnih teoretičnih konceptov in situacij iz realnega poslovnega okolja. Iz tega razloga sama metodologija študije primera omogoča udeležencem treninga podroben vpogled v konkreten poslovno naravnan problem proučevane organizacije / podjetja, ob tem pa skozi raznoliko diskusijo kot metodo aktivnega učenja, spodbuja osvajanje in razvoj potrebnega kritičnega oz. ustvarjalnega razmišljanja, potrebnega na področju managementa.
 
Pridobljene kompetence
Ustno in pisno izražanje 
Sposobnosti javnega nastopanja
Argumentacijske in retorične veščine
Analiza / razkroj problema in iskanje rešitev
Obvladovanje virov (kadri, stroški, ipd.)
Delo pod časovnim pritiskom
Kreativni pristopi k reševanju problemov
 
Čas in trajanje
Decembrska šola reševanja študije primere bo potekala 3. in 4. decembra 2018 v predavalnici P307, v sklopu katere se udeležencem predstavi »case study« metodo in ostala znanja s katerimi se pripravi učinkovita rešitev na podan problem iz okolja.  
Tekmovanje v reševanju študije primera bo potekalo 7. 12. 2018 v predavalnici P111 in se ga lahko udeležijo skupine študentov (4-5), ki razmišljajo kreativno in so pripravljeni v času svojega študija pridobiti dodatne kompetence, ki jim bodo pomagale na njihovi nadaljnji karierni poti. 
 
Več o samem tekmovanju in vsebinah na decembrski šoli je dosegljivo na spletni strani: http://fov.um.si/sl/sodelovanje-z-okoljem/karierni-center/tekmovanja-v-resevanju-studije-primera
 
Pomembni datumi
27 . 11. 2018: Rok za oddajo prijave
3. 12. in 4. 12. 2018: Decembrska šola (dvodnevno izobraževanje, na katerem boste spoznali metodo študije primera in pridobili znanja iz javnega nastopanja, timskega dela, vodenja, argumentacije in organizacijskih sprememb) v predavalnici P307
4. 12. 2018: Podjetje predstavi svoj problem, sledi reševanje v ekipah v predavalnici P307
7. 12. 2018: Tekmovanje  - predstavitve rešitev in podelitev nagrad v predavalnici P111 
 
Lokacija
Študija primere bo potekala v predavalnicah P307 in P111 na sedežu Fakultete za organizacijske vede UM, Kidričeva cesta 55a v Kranju.
 
Skupine študentov                                                                                               
Na decembrski šoli reševanja študije primere (case study) lahko sodeluje največ osem (8) skupin študentov. Vsaka posamezna skupina lahko šteje najmanj štiri (4) in največ pet (5) študentov
 
Izpolnjen prijavni obrazec lahko pošljete na elektronski naslov kariernicenter@fov.uni-mb.si
 
Organizacijski odbor: 
Petra Gorjanc, Karierni center UM FOV (kariernicenter@fov.uni-mb.si
Nina Pfeifer Pušnik, Karierni center UM FOV (kariernicenter@fov.uni-mb.si)
Polona Šprajc, Prodekanja za izobraževalno dejavnost UM FOV (polona.sprajc@um.si
David Rupnik, Prodekan za študentska vprašanja UM FOV (david.rupnik@student.um.si)
Aljaž Ferencek, Moderator decembrske šole in tekmovanja (aljaz.ferencek@student.um.si
Marko Urh, Vodja ocenjevalne komisije (marko.urh@fov.uni-mb.si

 

URNIK / AGENDA:

 

ŠOLA V ŠTUDIJI PRIMERA 3. 12. 2018

predavalnica P307

Vsebina:

Ura:

Trajanje:

Problemsko učenje in študija primera

9:00 – 9:45

45 min

Ocenjevanje in komisija ŠP

9:50 – 10:30

40 min

ODMOR 10:30 – 11:00

Iskanje podatkov na spletu

11:00 – 11:25

25 min

Razvoj poslovnega modela in ideje

11:30 – 12:15

45 min

 

ŠOLA V ŠTUDIJI PRIMERA 4. 12. 2018

predavalnica P307

Vsebina:

Ura:

Trajanje:

Statistična obdelava podatkov in priprava finančnih poročil

9:00 – 9:45

45 min

Priprava prezentacije

9:50 – 10:15

25 min

ODMOR 10:15 – 10:45

Poslovno komuniciranje

10:45 – 11:30

45 min

Skupinsko delo in marketing

11:35 – 12:20

45 min

ODMOR 12:20 – 12:30

Izkušnje študentov ki so tekmovali

12:30 – 13:00

30 min

Predstavitev podjetja in teme tekmovanja

13:00 – 13:30

30 min

  • Udeležencem tekmovanja bodo za samostojno delo 5. 12. in 6. 12. 2018 od 13:00 do 14:00 na voljo učilnici U402 in U403.

 

TEKMOVANJE V ŠTUDIJI PRIMERA 7. 12. 2018

Vsebina:

Ura:

Trajanje:

Oddaja     prezentacij

8:30 – 9:00

30 min

Otvoritev tekmovanja

9:00 – 9:15

15 min

Predstavitev ekipe 1 – ERROR 404

9:15 – 9:30

15 min

Predstavitev ekipe 2 – Šemso FOV

9:30 – 9:45

15 min

Predstavitev ekipe 3 – Eureka

9:45 – 10:00

15 min

Premor

10:00 – 10:15

15 min

Predstavitev ekipe 4 – FOV 1

10:15 – 10:30

15 min

Predstavitev ekipe 5 – Apollo

10:30 – 10:45

15 min

Sestanek

komisije

10:45 – 11:20

35 min

Razglasitev tekmovalcev

11:20 – 11:30

10 min

Pogostitev in druženje

11:30

 

prijavnica_za_solo_v_studiji_primera_case_study_in_tekmovanje_2018-2019_0.pdfPrijavni obrazec:

Več informacij dobite v Kariernem centru FOV: kariernicenter@fov.uni-mb.si.