Raziskovalna področja

Raziskovalno dejavnost Fakultete za organizacijske vede označuje interdisciplinarnost in povezovanje različnih znanstvenih področij. Raziskovalne aktivnosti večinoma potekajo v obliki raziskovalno-razvojnih projektov, ki se izvajajo znotraj samostojnih laboratorijev in v okviru raziskovalnega programa »Sistemi za podporo odločanju v elektronskem poslovanju«.

Ravno tako je sodelovanje z gospodarstvom in širšo lokalno skupnostjo eden izmed pomembnejših segmentov raziskovalne dejavnosti na Fakulteti za organizacijske vede. Naše sodelovanje s partnerskimi univerzami, podjetji, javnim sektorjem in organizacijami v regiji in izven nje pomeni, da stremimo k trajnostno in družbeno odgovorni fakulteti.

Pomembna komponenta raziskovalnega dela je tudi predstavitev raziskovalnih rezultatov in dosežkov Raziskovalci svoje dosežke predstavljajo v obliki prispevkov na domačih in mednarodnih konferencah ter v znanstvenih in strokovnih revijah. Pomembnejše rezultate znanstveno raziskovalnega dela najdete na tej povezavi.

Področja raziskovanja na Fakulteti za organizacijske vede:

 • organizacija in management,
 • kadrovski in izobraževalni sistemi,
 • inženiring poslovnih in delovnih sistemov,
 • informatika in informacijski sistemi,
 • teorija odločanja in sistemi za podporo pri odločanju,
 • elektronsko poslovanje,
 • projektno vodenje,
 • prenova poslovnih procesov,
 • multimedijski sistemi,
 • management kakovosti in
 • trajnostni razvoj ter okoljski management.