Razpisi

Fakulteta za organizacijske vede UM razpisuje prosto delovno mesto J037009 – VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE OPREME VII/1, v organizacijski enoti Center za informatiko in informacijske tehnologije, ŠDM 2006736, M/Ž, za nedoločen čas, s poskusnim delom 3 mesecev, za delo s polnim delovnim časom v trajanju 40 ur na teden. Delo poteka na UM FOV v Kranju.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta ter opis del in nalog so razvidni iz priponke.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (v ZIP datoteki) naj kandidati/kandidatke posredujejo v roku na elektronski naslov: barbara.grabec@um.si.

Rok prijave: do 4. 4. 2020

_________________________________

ARHIV RAZPISOV

Fakulteta za organizacijske vede UM razpisuje prosto delovno mesto H019001 – ASISTENT Z DOKTORATOM, ŠDM: 2006807, v Centru za aplikativne raziskave, za določen čas 1 leta, s polnim delovnim časom v trajanju 40 ur/teden, 1 delavec/ka, M/Ž.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta ter opis del in nalog so razvidni iz priponke.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo na naslov:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Kidričeva cesta 55a
4000 KRANJ

ali na elektronski naslov: barbara.grabec@um.si
Rok prijave: od 10. 03. 2020 do 13. 03. 2020.

_________________________________

Fakulteta za organizacijske vede UM razpisuje prosto delovno mesto D010001 – ASISTENT v nazivu asistent z doktoratom / asistent z magisterijem / asistent za predmetno področje »organizacija in management«, ŠDM: 2006074, v Katedri za organizacijo in management, za določen čas 1 leta, s polnim delovnim časom v trajanju 40 ur/teden, 1 delavec/ka, M/Ž.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta ter opis del in nalog so razvidni iz priponke.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo na naslov:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Kidričeva cesta 55a
4000 KRANJ

ali na elektronski naslov: barbara.grabec@um.si
Rok prijave: od 18. 02. 2020 do 21. 02. 2020.

_________________________________

Fakulteta za organizacijske vede UM razpisuje prosto delovno mesto D019001 – VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu redni profesor / izredni profesor / docent za predmetno področje »kadrovski management«, ŠDM: 20062505, v Katedri za kadrovske sisteme, za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 12 ur na teden (30%), 1 delavec/ka, M/Ž.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta ter opis del in nalog so razvidni iz priponke.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo na naslov:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Kidričeva cesta 55a
4000 KRANJ

ali na elektronski naslov: barbara.grabec@um.si
Rok prijave: od 22. 1. 2020  do 27. 01. 2020.

_________________________________

Fakulteta za organizacijske vede UM razpisuje prosto delovno mesto J017932 VODJA PODROČJA VII/2, v CENTRU ZA INFORMATIKO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, ŠDM 2006789, M/Ž, za nedoločen čas, s poskusnim delom 3 mesecev, za delo s polnim delovnim časom v trajanju 40 ur na teden.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta ter opis del in nalog so razvidni iz priponke.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo na naslov:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Kidričeva cesta 55a
4000 KRANJ

ali na elektronski naslov: barbara.grabec@um.si
Rok prijave: do 30. 10. 2019.

_________________________________

Razpis za prosta delovna mesta.

Več informacij v priponki in na spletni strani ZRSZ.

Kandidati/tke se lahko prijavijo od 25. 9. 2019 do 30. 9. 2019.

_________________________________

Fakulteta za organizacijske vede UM razpisuje prosto delovno mesto J017100 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1, ŠDM: 2006143, v Knjižnici, M/Ž, za nedoločen čas, s poskusnim delom 3 mesecev, za delo s polnim delovnim časom v trajanju 40 ur na teden.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta ter opis del in nalog so razvidni iz priponke.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo na naslov:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Kidričeva cesta 55a
4000 KRANJ

ali na elektronski naslov: barbara.grabec@um.si
Rok prijave: do 31. 8. 2019.