Razpisi

 

ARHIV RAZPISOV

Razpis za prosta delovna mesta

Več podatkov je razvidnih iz priponke Objava PDM FOV  in na spletni strani ZRSZ.

Kandidati/tke se lahko prijavijo do 1. 10. 2020.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Fakulteta za organizacijske vede UM razpisuje prosto delovno mesto H017002 MLADI RAZISKOVALEC, M/Ž, ŠDM 2006809, M/Ž, za določen čas predvidoma od 1.10.2020 do največ 4 let oz. zagovora doktorske naloge. Delo poteka na UM FOV v Kranju.

Razpisna dokumentacija je v času razpisa dosegljiva na spletni strani Univerze v Mariboru http://www.um.si/mladi-raziskovalec.

Kandidati lahko oddajo prijave s prilogami v tiskani ali elektronski obliki.

a)     Oddaja prijav v elektronski obliki

Kandidati lahko pošljejo optično prebrani dokument podpisanega prijavnega obrazca s prilogami v .pdf obliki na e-naslov: raziskujmo@um.si do vključno 30. 06. 2020. Pri tem morajo uporabiti e-naslov na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri.

b)    Oddaja prijav v tiskani obliki

 Prijave s prilogami kandidati lahko:

  • oddajo osebno v vložišču Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor ali
  • jih pošljejo s pošto na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Za pravočasno prispele prijave na javni razpis se štejejo pošiljke, ki dospejo na e-naslov ali poštni naslov Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, do vključno 30. 06. 2020

Rok prijave: od 15. 6. 2020 do 30. 6. 2020

___________________________________________________________________

Fakulteta za organizacijske vede UM razpisuje prosto delovno mesto J037009 – VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE OPREME VII/1, v organizacijski enoti Center za informatiko in informacijske tehnologije, ŠDM 2006736, M/Ž, za nedoločen čas, s poskusnim delom 3 mesecev, za delo s polnim delovnim časom v trajanju 40 ur na teden. Delo poteka na UM FOV v Kranju.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta ter opis del in nalog so razvidni iz priponke.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (v ZIP datoteki) naj kandidati/kandidatke posredujejo v roku na elektronski naslovbarbara.grabec@um.si.

Rok prijave: do 4. 4. 2020

Fakulteta za organizacijske vede UM razpisuje prosto delovno mesto H019001 – ASISTENT Z DOKTORATOM, ŠDM: 2006807, v Centru za aplikativne raziskave, za določen čas 1 leta, s polnim delovnim časom v trajanju 40 ur/teden, 1 delavec/ka, M/Ž.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta ter opis del in nalog so razvidni iz priponke.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo na naslov:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Kidričeva cesta 55a
4000 KRANJ

ali na elektronski naslov: barbara.grabec@um.si
Rok prijave: od 10. 03. 2020 do 13. 03. 2020.

_________________________________

Fakulteta za organizacijske vede UM razpisuje prosto delovno mesto D010001 – ASISTENT v nazivu asistent z doktoratom / asistent z magisterijem / asistent za predmetno področje »organizacija in management«, ŠDM: 2006074, v Katedri za organizacijo in management, za določen čas 1 leta, s polnim delovnim časom v trajanju 40 ur/teden, 1 delavec/ka, M/Ž.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta ter opis del in nalog so razvidni iz priponke.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo na naslov:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Kidričeva cesta 55a
4000 KRANJ

ali na elektronski naslov: barbara.grabec@um.si
Rok prijave: od 18. 02. 2020 do 21. 02. 2020.

_________________________________

Fakulteta za organizacijske vede UM razpisuje prosto delovno mesto D019001 – VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu redni profesor / izredni profesor / docent za predmetno področje »kadrovski management«, ŠDM: 20062505, v Katedri za kadrovske sisteme, za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 12 ur na teden (30%), 1 delavec/ka, M/Ž.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta ter opis del in nalog so razvidni iz priponke.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo na naslov:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Kidričeva cesta 55a
4000 KRANJ

ali na elektronski naslov: barbara.grabec@um.si
Rok prijave: od 22. 1. 2020  do 27. 01. 2020.

_________________________________

Fakulteta za organizacijske vede UM razpisuje prosto delovno mesto J017932 VODJA PODROČJA VII/2, v CENTRU ZA INFORMATIKO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, ŠDM 2006789, M/Ž, za nedoločen čas, s poskusnim delom 3 mesecev, za delo s polnim delovnim časom v trajanju 40 ur na teden.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta ter opis del in nalog so razvidni iz priponke.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo na naslov:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Kidričeva cesta 55a
4000 KRANJ

ali na elektronski naslov: barbara.grabec@um.si
Rok prijave: do 30. 10. 2019.

_________________________________

Razpis za prosta delovna mesta.

Več informacij v priponki in na spletni strani ZRSZ.

Kandidati/tke se lahko prijavijo od 25. 9. 2019 do 30. 9. 2019.

_________________________________

Fakulteta za organizacijske vede UM razpisuje prosto delovno mesto J017100 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1, ŠDM: 2006143, v Knjižnici, M/Ž, za nedoločen čas, s poskusnim delom 3 mesecev, za delo s polnim delovnim časom v trajanju 40 ur na teden.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta ter opis del in nalog so razvidni iz priponke.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo na naslov:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Kidričeva cesta 55a
4000 KRANJ

ali na elektronski naslov: barbara.grabec@um.si
Rok prijave: do 31. 8. 2019.