Mednarodno sodelovanje

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, se že vrsto let trudi uveljavljati tudi na mednarodnem področju. Bilateralno sodelovanje poteka v obliki medsebojnih obiskov visokošolskih učiteljev, sodelovanja pri skupnih raziskovalnih projektih in v obliki izmenjave študentov.

Tako je bila tekom delovanja fakultete podpisana vrsta pogodb oziroma sporazumov o medsebojnem sodelovanju s tujimi inštituti, fakultetami in univerzami. Ti sporazumi obsegajo sodelovanje tako na področju izmenjave študentov kot na raziskovalnem področju; sodelovanje institucij pri organizaciji in udeležbi različnih konferenc s področij, ki jih posamezne institucije pokrivajo; izmenjavo različne študijske literature; predvsem pa različno sodelovanje na področjih organizacijskega, informacijskega in kadrovskega managementa.

Fakulteta za organizacijske vede sodeluje z inštituti, fakultetami in univerzami iz različnih držav Evrope: Avstrije, Češke, Finske, Italije, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Slovaške; držav izven EU: Bosne, Hrvaške, Srbije in Črne gore kot tudi Združenih držav Amerike in Kanade.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.