Pospeševalnik informacij o zaposlitvenih možnostih II.

Kategorija novice: 
Obvestila

Spoštovane študentke/študenti,

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru v sodelovanju s podjetjem POR, Podjetje za organizacijo in razvoj, d.o.o., razpisuje v okviru programa »Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020« eno plačano raziskovalno študijsko prakso (en študent/študentka). Študent bo sodeloval s študenti iz drugih fakultet (FERI UM in EF UL).

Sodelujoči študenti morajo biti v času izvajanja projekta redno vpisani na enega od študijskih programov Fakultete za organizacijske vede, FERI UM in EF UL ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki ali že vključeni v projekt istega razpisa.

Trajanje projekta: od MAJA do JULIJA 2018.

Pričetek dela: TAKOJ.

Pedagoški mentorji: doc. dr. Borut Werber, doc. dr. Domen Verber in doc. dr. Damjan Maletič.

Denarna spodbuda študentu: 9 EUR bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto/mesec).

Izpolnjeno prijavnico (na koncu tega dokumenta) pošljite po elektronski pošti z zadevo »Po kreativni poti do znanja« na naslov: projektna.pisarna@fov.uni-mb.si.

POGOJ: študent še nikoli ni sodeloval pri projektih PKP – Po kreativni poti do znanja.