Sklep o razpisu volitev za člane Senata Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz vrst študentov