Podelitev nagrad in priznanj na slovesnosti ob Rektorjevem dnevu Univerze v Mariboru

Kategorija novice: 
Obvestila

V sredo, 31. januarja 2018 je na rektoratu Univerze v Mariboru potekala slovesnost ob podelitvi nagrad in priznanj Univerze v Mariboru. Nagrade so bile podeljene tistim, ki s svojim delom, vrhunskimi dosežki in zaslugami pomembno prispevajo k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru. Med prejemniki priznanj so bili tudi naši zaposleni in študenti.

Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno delo, umetniško in izobraževalno delo je prejel red. prof. dr. Tomaž Kern. Priznanje je bilo podeljeno za izjemne uspehe, dosežke in zasluge na znanstvenoraziskovalnem področju in izobraževalnem področju.

Nagrado in priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo sta prejeli Špela Odlazek Kološa, sodelavka Referata za študentske zadeve UM FOV in Mateja Potočnik, sodelavka Računovodstva UM FOV. Nagrada in priznanje sta bila podeljena za uspešno, prizadevno  in strokovno delo na Fakulteti za organizacijske vede.

Na predlog Fakultete za organizacijske vede je svečano listino Univerze v Mariboru prejelo podjetje Fraport Slovenija, d.o.o., za izvrstno sodelovanje v okviru projekta Fraportova letalska akademija.

Rektorjevo nagrado Univerze v Mariboru pa je prejel študent Darko Loncnar, kot najboljši študent Fakultete za organizacijske vede v svoji generaciji, ki je  decembra 2016 pod mentorstvom doc. dr. Matjaža Maletiča magistriral na podiplomskem študijskem programu Management v zdravstvu in socialnem varstvu s temo magistrske naloge: Zaposleni kot dejavnik kakovosti storitev zdravstvena nega - študija primera psihiatrične bolnišnice Begunje.

Vsem prejemnikom nagrad in priznanj iskreno čestitamo!