NOO - Bionika

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

 

V okviru pilotnih aktivnosti Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), projekta Bionika, pilotni organizacijski modeli strokovnega izobraževanja in sistemsko razmišljanje za digitalni, zeleni in trajnostni razvoj, smo razvili mikroizobraževanja, ki omogočajo tudi pridobitev pilotnih mikrodokazil v obsegu 1 ECTS.

Mikroizobraževanja so oblikovana za različne ciljne skupine za vse, ki si želite pridobiti ali nadgraditi znanja s področja organizacijskih ved.

 

PONUDBA MIKROIZOBRAŽEVANJ S PODROČJA ORGANIZACIJSKIH VED
https://fov.um.si/sl/noo-bionika/ponudba-mikroizobrazevanj-s-podrocja-organizacijskih-ved

 

PRIJAVA IN KONTAKT

Na izbrano mikroizobraževanje se lahko prijavite preko naslednjega obrazca: PRIJAVA NA MIKROIZOBRAŽEVANJE

Za več informacij o mikroizobraževanjih nas lahko kontaktirate na bionika.fov@um.si

 

MIKROIZOBRAŽEVANJA SO:
  • ZANIMIVA
  • BREZPLAČNA
  • DOSTOPNA (potekajo tako v živo kot na daljavo ter z individualnim delom)
  • KRATKA (praviloma 5 ur poteka sinhrono s predavateljem,  20 ur pa asinhrono)
  • ZAKLJUČENA S POTRDILOM – 1 ECTS TOČKA

Pogoj za vstop:

Zaključeno srednješolsko splošno ali strokovno izobraževanje (5. stopnja izobrazbe, poklicna ali splošna matura)

 

O PROJEKTU NOO:

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je program, ki je bil vzpostavljen v okviru Evropske unije (EU) kot odziv na gospodarske posledice pandemije COVID-19. Ta program je osrednji del načrta NextGenerationEU, ki je bil oblikovan za pomoč članicam EU pri obvladovanju izzivov, povezanih z gospodarskim okrevanjem po pandemiji ter hkrati kot krepitev odpornosti družbe in gospodarstev za prihodnje krize.

Univerza v Mariboru je pridobila 23 pilotnih projektov za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0, kateri se bodo izvajali v obdobju 2022-25. Namen pilotnih projektov je tako doseči kurikularno prenovo in spremembe za zeleno, odporno, trajnostno in digitalno povezano univerzo.

 

O MIKRODOKAZILIH:

Mikrodokazilo, pogosto imenovano tudi mikropodročje ali mikrocertifikat, je oblika formalnega priznanja dosežkov v izobraževanju. Gre za specializiran dokument ali potrdilo, ki potrjuje, da je posameznik uspešno zaključil določeno kratko izobraževanje, tečaj, program, delavnico ali usposabljanje na zelo specifičnem področju znanja ali veščin.

Mikrodokazila so običajno manjša od tradicionalnih diplom ali certifikatov in se osredotočajo na ožje kompetence ali spretnosti. Ključna prednost mikrodokazil je njihova prilagodljivost in pristop k učenju skozi vse življenje.

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.