13. 12. 2019
08:30
Lokacija: 
FOV UM, Kidričeva cesta 55a
Kranj
Slovenia

Študenti Fakultete za organizacijske vede že v času svojega študija pridobijo širši vpogled v področje uporabnega znanja organizacijskih sistemov in sodelujejo pri iskanju novih rešitev, ki jih zahtevajo sodobni izzivi domačega in tujega okolja.

Letošnja decembrska šola reševanja študije primera (case study) je priložnost, kjer bodo svojo ustvarjalnost soočile različne skupine študentov Fakultete za organizacijske vede.

Koncept študija primera (case study) predstavlja metodološko in pedagoško naravnan izziv, katerega cilj je integracija različnih teoretičnih konceptov in situacij iz realnega poslovnega okolja. Iz tega razloga sama metodologija študije primera omogoča udeležencem treninga podroben vpogled v konkreten poslovno naravnan problem proučevane organizacije / podjetja, ob tem pa skozi raznoliko diskusijo kot metodo aktivnega učenja, spodbuja osvajanje in razvoj potrebnega kritičnega oz. ustvarjalnega razmišljanja, potrebnega na področju managementa.

Vabljeni, da si več o tekmovanju preberete na tej povezavi.