Brezplačna eDelavnica: Pridobivanje praktičnih izkušenj v času študija

13. 10. 2020
10:45 to 11:45
Lokacija: 
spletna / on line delavnica
UM FOV v sodelovanju s Kariernim centrom UM
Slovenia
Organizer: 
Karierni center FOV
e Izobraževanje za študente in diplomante FOV: Pridobivanje praktičnih izkušenj v času študija
  • Kdaj: torek, 13. oktober 2020, ob 10:45
  • Traja: 60 min
  • Kje: On-line (MS Teams orodje)
  • Izvajalec: dr. Martina Horvat, karierna svetovalka
  • Univerza/fakulteta: Fakulteta za organizacijske vede

Karierni center UM v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede UM organizira predavanje na temo Pridobivanje praktičnih izkušenj v času študija za študente FOV UM. Študenti bodo pridobili informacije o načinih in pomenu pridobivanja praktičnih izkušenj v času študija.

Vsebina:

Poleg uspešnega študija je danes za boljšo zaposljivost po zaključku izobraževanja pomembno tudi, da si študent nabira praktične izkušnje. Na delavnici boste spoznali, kaj vse lahko počnete poleg študija.

Spletni delavnici se lahko pridružite na spodnji povezavi v torek, 13.10.2020 ob 10:45 uri.

Povezav do dogodka v orodju MS Teams (priporočamo, da povezavo odprete v Google Chrome): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFiM2ZkMjgtYjIyNy00MzgxLWE2ZjYtMTUxNDhiYjhlZTI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22bd7bd293-5e71-4604-bd6a-32cd1cb54620%22%7d

 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Karierni center FOV

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.