Predavanje - Pospeševalnik informacij o zaposlitvenih možnostih II.

26. 07. 2019
11:00
Lokacija: 
Računalniška učilnica razvojne agencije RAGOR, Spodnji Plavž 24e
4270 Jesenice
Slovenia

V okviru projekta Javnega razpisa za sofinanciranje projektov »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020«, vas vabimo na predavanje z naslovom Pospeševalnik informacij o zaposlitvenih možnostih II. v sodelovanju s podjetjem POR, Podjetje za organizacijo in razvoj, d.o.o.

Predavanja bodo v petek, 26.7.2019 v računalniški učilnici razvojne agencije RAGOR, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice, Jesenice ob 11:00 uri.

 

Predavatelji:

Dr. Domen Verber, UM FERI - Informacijska podpora za vodenje in upravljanje manjših podjetij

Informacijske rešitve so danes nepogrešljivi del za izvedbo poslovnih procesov v podjetjih. Zelo malo pa je informacijskih rešitev, ki bi vodstvu podjetja pomagale pri odločanju in opravljanju podjetja na učinkovit način. Predstavljeno bo nekaj rešitev kako si lahko vodstvo manjšega podjetja zagotovi kakovostnejše informacije za zanesljivo odločanje, centraliziran vpogled v ključne podatke poslovanja, enostavnejšo pripravo poslovne strategije, ipd. Predlagane rešitve ne zahtevajo dodatnih finančnih vlaganj. Pokazali bomo, kako do rezultatov lahko pridemo iz programa za tabelarične preračune Excel.

Dr. Dajan Maletič, UM FOV - Obvladovanje premoženja: kompetence managerjev v digitalni dobi/Asset management: managers' competences in digital era

Slušateljem bo v uvodnem delu predstavljeno področje obvladovanja premoženja (ang. Asset management). Poudarek predavanj bo predvsem usmerjeno na kompetence, s katerimi bi managerji v podjetjih lahko procese vzdrževanja in obvladovanja premoženja uspešno prilagodili smernicam in trendom, ki jih prinaša 4. industrijska revolucija. Slednje je še posebej pomembno, predvsem z vidika učinkovitega odzivanja na tržne razmere. Le to pa pomeni ponovni premislek o sistemih in procesih v okviru obvladovanja premoženja in implementacijo novih orodij in tehnologij.

Dr. Borut Werber, UM FOV - Uvajanje mehkih znanj na študijsko področje informacijskih sistemov

Predavanje predstavlja trende uvajanja »mehkih znanj« v študijske programe s področja informacijskih sistemov kot posledico zahtev delodajalcev. Mehka znanja opredeljujejo sposobnosti diplomantov s področja ustnega in pisnega komuniciranja, vodenja, sodelovanja v skupini, upravljanja lastnega časa, zmožnost sistematično razmišljanje pri analiziranju različnih situacij, reševanju problemov in nalog itd. Nekateri pod mehka znanja uvrščajo tudi znanja s področij organizacije, ekonomije, ekonomike, financ, prava in etike, ki jih študenti računalniških fakultet ne poslušajo. Predstavljeni so nekateri rezultati projekt MASTIS in predlagan nov magistrski študijski program informacijskih sistemov. Narejena je primerjava predlaganega študijskega programa s priporočili ACS/AIS 2016 za področje informacijskih sistemov.

 

Predavanja so brezplačna.

 

Udeležba je omejena na 30 slušateljev, zato pohitite s prijavami. Predhodno najavo sporočite na naslov:

POR, Podjetje za organizacijo in razvoj, d.o.o.

TOLMIN I Most na Soči 12, 5216 Most na Soči

Tel.št.: + 386 5 388 71 99 ali

 

PE JESENICE I Bl. Dobrava 73, 4273 Bl. Dobrava

Tel.št.: + 0386 5 911 86 30

Mobi.št.: +0386 41 424 833

e-mail: monika@zkp.si