PODPIS POGODBE O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU za projekt »Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju«

14. 05. 2020
11:00
Lokacija: 
Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru
Kidričeva cesta 55a
Kranj
Slovenia

Projekt: Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

www.eu-skladi.si

***

Leta 2016 so stekle prve aktivnosti projekta »Celovite energetske sanacije objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju«. Po letih prizadevanja, da se na Zlatem polju uredi in vzpostavi energetska sanacija objektov,  je Vlada Republike Slovenije 30. aprila 2020 podala soglasje Univerzi v Mariboru in konzorciju partnerjev za sklenitev pogodbe.  
Svečani podpis pogodbe, bo v četrtek, 14. maja 2020 ob 11. uri pred vhodom Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru (Kidričeva cesta 55a, Kranj). 
(V primeru slabega vremena bo dogodek organiziran v prostorih fakultete s strogim upoštevanjem navodil NIJZ.)

Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu bodo podpisali rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič, dekan Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru prof. dr. Iztok Podbregar, direktor Šolskega centra Kranj in Športne dvorane Zlato Polje g. Jože Drenovec, ravnateljica Dijaškega in študentskega doma Kranj ga. Judita Nahtigal, ravnateljica Gimnazije Franceta Prešerna Kranj ga. Mirjam Bizjak in član uprave podjetja Petrol d.d., Ljubljana mag. Jože Bajuk. 

***

Svečani podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za izobraževalne ustanove v okolju »kampusa Zlato Polje« v Kranju, uresničuje trajnostno in družbeno odgovorno poslanstvo, ki so ga leta 2016 začrtale Univerza v Mariboru, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, Šolski center Kranj in Dijaški ter študentski dom Kranj.  Na podlagi izvedenega Javnega razpisa za podelitve koncesije za projekt ˝Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju˝ in zaključenih pogajanjih je rektor Univerze v Mariboru dne 6. 9. 2019 sprejel sklep o izbiri zasebnega partnerja in sicer, da se koncesija podeljuje pod odložnim pogojem uspešne kandidature koncedenta in koncesionarja za sredstva iz kohezijskega sklada in pridobljenega soglasja ustanovitelja (Republike Slovenije) za sklenitev pogodbe. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 31. 3. 2020 izdala zadnjo dopolnitev Odločitve o podpori za operacijo ˝Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju˝, s katero je sledila predlogu nosilnega posredniškega organa in podprla izvedbo projekta energetske sanacije vseh v konzorcij vključenih subjektov. Zasebni partner, s katerim bo podpisana pogodba o javno-zasebnem partnerstvu, je podjetje Petrol d.d., ki v tem projektu sodeluje s partnerjema Domplan d.d. in Gorenjske elektrarne d.o.o., je predvidel, da bi se izvajanje ukrepov pričelo v najkrajšem času po podpisu pogodbe, česar se vsi zelo veselimo, saj jih po večletnem procesu priprave na ta projekt že težko pričakujemo.