02. 03. 2021 to 30. 03. 2021
16:00 to 16:30
Lokacija: 
FOV UM
Online
Slovenia

Vse kar vas zanima o študiju na FOV, pa si na informativnih dnevih niste upali vprašati, lahko izveste v spletnih klepetalnicah, ki jih bomo organizirali vsak torek v mesecu marcu, od 16. do 16.30 ure.

Ob torkih se nam bodo pridružili strokovni sodelavci FOV, sodelavke Referata za študentske zadeve, študenti ali visokošolski učitelji. Na voljo vam bodo za morebitna vprašanja o prijavno – vpisnem postopku, študijskih programih idr.

Pridružite se nam v spletnem orodju MS Teams.

Na spletno klepetalnico se prijavite preko povezave: https://1ka.arnes.si/a/12676 . Vsak torek v mesecu marcu bo povezava na klepetalnico objavljena tudi na tej spletni strani.

Povezavo do dogodka prejmete tudi na vaš elektronski naslov s katerim ste se prijavili v prijavnem obrazcu na dogodek na dan dogodka.

Dogodku pa se lahko pridružite tudi s klikom na spodnjo povezavo:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmYxY2JkZDQtNTk3NC00ZjE5LTk1YzMtMTc1ODc5ODU1MjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22cc302e98-7d82-4ad2-97db-2491b83a8b6d%22%7d

Tehnična navodila za priključitev na dogodke v okolju MS Teams: Navodila za udeležence

Vabljeni!

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.