Prijava povzetka referata

Skrajni rok za oddajo naslova in povzetka referata je 26. november 2018 4. december 2018 (podaljšan rok). Obvestilo o sprejetju naslova in povzetka referata bo posredovano do 05. decembra 2018.

Obrazec za prijavo povzetka referata je na voljo tukaj.

Oddaja referata bo možna po 26. novembru 2018. Rok za oddajo celotnega referata je 24. januar 2019. Rezultati recenzijskega postopka bodo znani 5. februarja 2019.

Pri izdelovanju referata (skupno največ 12 strani) je potrebno upoštevati predlogo (prenos).

Uradna jezika konference sta slovenski in angleški.

Sprejeti referati bodo objavljeni v zborniku referatov (el. oblika z ISBN) konference.

Med vsemi sprejetimi referati bo tričlanska komisija, sestavljena iz članov uredniškega odbora, izbrala najboljši raziskovalni referat v angleškem jeziku. Avtorji tega referata bodo povabljeni, da razširjeni referat predložijo v objavo reviji Organizacija, kjer bo obravnavan prednostno (fast track), po skrajšanem recenzijskem postopku.