Študentsko tekmovanje v študiji primera

Mnogi študenti v času svojega študija pridobijo širši vpogled v področje uporabnega znanja in sodelujejo pri iskanju novih rešitev, ki jih zahtevajo sodobni izzivi domačega in tujega okolja.

Letošnje 10. mednarodno tekmovanje v študiji primera je priložnost za študente, ki so željni dodatnega znanja in novih izzivov.

Več o študiji primera …