Assistant Professor PhD Damjan Maletič, Vice-dean for Research Activities

Kabinet: 
208
Telefon: 
+386 (0)4 23 74 219
Govorilne ure (obvezna predhodna prijava na e-poštni naslov): 
  • vsako sredo od 12.00 do 13.00 ure

Biografija

Damjan Maletič je doktoriral s področja managementa kakovosti. Doktorat znanosti z naslovom “Interaction between Quality Management, Production and Maintenance Performance” je obranil avgusta 2015 na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede. Študijsko pot je pričel na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti, Oddelku za lesarstvo, kjer je leta 2003 zaključil dodiplomski študijski program “Lesarstvo”. Študij je nadaljeval na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede in leta 2006 diplomiral s področja organizacije in managementa. Svoje raziskovalno delo je predstavil na številnih mednarodnih znanstvenih konferencah (QMOD-ICQSS, WCEAM, A-MEST, MPMM, itd.). Ravno tako so njegovi raziskovalni rezultati objavljeni v uglednih mednarodnih revijah, kot so to: International Journal of Production Research, Journal of Cleaner Production, Total Quality Management & Business Excellence, Journal of Manufacturing Technology Management, Journal of Quality in Maintenance Engineering, International Journal of Quality and Service Sciences.

Bibliografija

MALETIČ, Matjaž, MALETIČ, Damjan, DAHLGAARD, Jens J., DAHLGAARD-PARK, Su Mi, GOMIŠČEK, Boštjan. Effect of sustainability-oriented innovation practices on the overall organisational performance: an empirical examination. Total Quality Management & Business Excellence. http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2015.1064767 JCR, IF = 1.323

MALETIČ, Matjaž, MALETIČ, Damjan, DAHLGAARD, Jens J., DAHLGAARD-PARK, Su Mi, GOMIŠČEK, Boštjan. Do corporate sustainability practices enhance organizational economic performance?. International journal of quality and service sciences, ISSN 1756-669X, 2015, vol. 7, no. 2/3, str. 184-200, tabele, doi: 10.1108/IJQSS-02-2015-0025. SCOPUS

MALETIČ, Damjan, MALETIČ, Matjaž, GOMIŠČEK, Boštjan. The impact of quality management orientation on maintenance performance. International Journal of Production Research, ISSN 0020-7543, 2014, vol. 52, no. 6, str. 1744-1754, doi: 10.1080/00207543.2013.848480. JCR, IF = 1.477

MALETIČ, Matjaž, MALETIČ, Damjan, DAHLGAARD, Jens J., DAHLGAARD-PARK, Su Mi, GOMIŠČEK, Boštjan. Sustainability exploration and sustainability exploitation : from a literature review towards a conceptual framework. Journal of cleaner production, ISSN 0959-6526. [Print ed.], Sep. 2014, vol. 79, str. 182-194, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.05.045 JCR, IF = 3.844

MALETIČ, Damjan, MALETIČ, Matjaž, AL-NAJJAR, Basim, GOMIŠČEK, Boštjan. The role of maintenance in improving company's competitiveness and profitability : a case study in a textile company. Journal of manufacturing technology management, ISSN 1741-038X, 2014, vol. 25, no. 4, str. 441-456, doi: 10.1108/JMTM-04-2013-0033. SCOPUS

MALETIČ, Damjan, MALETIČ, Matjaž, GOMIŠČEK, Boštjan. The relationship between continuous improvement and maintenance performance. Journal of quality in maintenance engineering, ISSN 1355-2511, 2012, vol. 18, no. 1, str. 30-41, ilustr., doi: 10.1108/13552511211226175. SCOPUS

Celotna bibliografija: dostopna preko sistema Cobiss

Raziskovalno področje

  • management kakovosti in vzdrževanja,
  • gospodarjenje z delovnimi sredstvi (ang. physical asset management),
  • trajnostni razvoj organizacije.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.