Prijava/vpis za dodiplomski študij

Informativni dnevi:

- v četrtek, 24. maja 2018 ob 16. uri v predavalnici 301
- v četrtek, 23. avgusta 2018 ob 16. uri v predavalnici 301 

v prostorih Fakultete za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, Kranj.

 

Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe 2018/2019

Prvi prijavni rok od 6. februarja do 30. marca 2018

Drugi prijavni rok od 22. - 29. avgusta 2018

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje), glej splošna določila razpisa tč. XIII: 1 - 17. september 2018 (kandidati, ki so predhodno opravljali  obveznosti na nebolonjskem študiju morajo obvezno kandidirati v 2. prijavnem roku (22. - 29. avgusta 2018) za 1. letnik ne glede na to, v kateri letnik se bodo lahko vpisali glede na presojo priznanj izpitov!). Svetujemo, da vsak kandidat pravočasno kontaktira Referat za študente.

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave: ekc@gov.si ali 080 2002

Celotni Razpis za vpis 2018/2019 je dosegljiv na spletni strani Visokošolske prijavno-informacijske službe.

Pogosta vprašanja

Cenik in načini plačevanja šolnine

Kontakt: Referat za študentske zadeve:

  • +386 (0)4 23 74 215 - Romana Lesjak
  • +386 (0)4 23 74 222 - Irena Benedičič
  • +386 (0)4 23 74 210 - Sandra Bajde