Decembrska šola v reševanju študije primera

Vabilo k udeležbi na decembrski šoli reševanja študije primera (case study) in tekmovanje 2016/2017

Kratek opis

Študenti Fakultete za organizacijske vede že v času svojega študija pridobijo širši vpogled v področje uporabnega znanja organizacijskih sistemov in sodelujejo pri iskanju novih rešitev, ki jih zahtevajo sodobni izzivi domačega in tujega okolja. Letošnja decembrska šola reševanja študije primera (case study) je tudi priložnost, kjer bodo svojo ustvarjalnost soočile različne skupine študentov Fakultete za organizacijske vede. Koncept študija primera (case study) predstavlja metodološko in pedagoško naravnan izziv, katerega cilj je integracija različnih teoretičnih konceptov in situacij iz realnega poslovnega okolja. Iz tega razloga sama metodologija študije primera omogoča udeležencem treninga podroben vpogled v konkreten poslovno naravnan problem proučevane organizacije / podjetja, ob tem pa skozi raznoliko diskusijo kot metodo aktivnega učenja, spodbuja osvajanje in razvoj potrebnega kritičnega oz. ustvarjalnega razmišljanja, potrebnega na področju managementa.

 Pridobljene kompetence

 • Ustno in pisno izražanje v angleškem jeziku
 • Sposobnosti javnega nastopanja
 • Argumentacijske in retorične veščine
 • Analiza / razkroj problema in iskanje rešitev
 • Obvladovanje virov (kadri, stroški, ipd.)
 • Delo pod časovnim pritiskom
 • Kreativni pristopi k reševanju problemov

Čas in trajanje

Decembrska šola reševanja študije primere bo potekala 5. in 6. decembra 2016, pri čemer se ob pričetku udeležencem predstavi »case study« metodo, nato pa udeleženci pridobijo tudi ostala znanja in kompetence, s katerimi se pripravijo za reševanje študije primera in uspešno predstavitev ter zagovor pred komisijo. 

URNIK:

 

Ponedeljek, 5.12.2016 (P005)

Torek, 6.12.2016 (P005)

8.00 - 10.30

Case study metoda

Prezentacijske veščine

Praktični del: delavnica improvizacije in javnega nastopanja, impro predstava

Organizacijske spremembe

Marketing

Planiranje financ

Praktični del: zasnova marketinške kampanje

10.45 - 13.15

Timsko delo

Vodenje ekipe

Praktični del: teambuilding delavnice

Argumentacija

Praktični del: pro et contra debata v skrajšanem Karl Popper formatu (povzamemo vse, kar ste se naučili)

13.15. - 14.15

Odmor za kosilo

Odmor za kosilo

14.15 - 17.00

Praktični del: skupinsko delo (analiza problema in prezentacija) - povzetek vsega, kar smo se danes naučili

Predstavitev problema

Q & A

Reševanje problema

Ob 17.00 posvet z mentorji

 

TEKMOVALNI DEL - Case Study 2016:

 • tor., 6.12.2016 ob 14.15 uri (P005) - Predstavitev problema

 • tor., 6.12.2016 (P005)  – Reševanje problema, priprava predstavitve

 • sre., 7.12.2016 (U402) – Reševanje problema, priprava predstavitve

 • čet., 8.12.2016 (P111) ob 10.00 uri – Predstavitev rešitev pred komisijo, podelitev nagrad

 • čet., 8.12.2016 (P111) ob 13.15 uri – Zaključek in pogostitev

Lokacija

Študija primere bo potekala v predavalnicah na sedežu Fakultete za organizacijske vede UM, Kidričeva cesta 55a v Kranju.

Skupine študentov                                                                                               

Na decembrski šoli reševanja študije primere (case study) lahko sodeluje največ osem (8) skupin študentov. Vsaka posamezna skupina lahko šteje najmanj štiri (4) in največ pet (5) študentov. 

Prijavni obrazec. Izpolnjen obrazec lahko pošljete na elektronski naslov kariernicenter@fov.uni-mb.si.

Prijava za sodelovanje

Skupine študentov se lahko prijavijo preko zgornjega obrazca do vključno srede, 7. decembra 2016 oz. zapolnitve prostih mest. Študenti, ki nimajo ekipe se lahko prijavijo individualno, ob zadostnem številu prijav bomo oblikovali ekipe individualno prijavljenih študentov. Individualne prijave na elektronski naslov: spela.strojin@student.um.si